Начало > Новини

Стипендия в рамките на англоезичната магистърската програма по философия към СУ

ЦАИ 06/02/2008

Магистърската програма по философия, преподавана на английски език, обявява магистърска стипендия с начална дата март 2008 г.

Стипендията покрива напълно таксата за програмата и осгурява месечна стипендия на стойност 110 лв.

Могат да кандидатстват граждани на България и ЕС.

Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2008 г. (по-ранно подаване на документите е добре дошло).

Документите за кандидатстване, включващи регистрационна бланка и копие от дипломите, могат да бъдат попълнени и предадени в стая No. 47, Философски факултет, Ректората на СУ, бул. Цар Освободител 15.

В края на февруари кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.

За повече информация може да се свържете с г-жа Елка Кибарова на тел. 987-1046 или да пишете до д-р Александър Гънгов ( ).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.