Начало > Новини

"Системни промени в обществата на Югоизточна Европа: социални, политически и демографски последици"

ЦАИ 12/02/2008

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Институт за Дунавския регион и Централна Европа (IDM), Виена организира международен форум за млади учени от Централна и Югоизточна Европа.

Цели на проекта:
- мотивиране и подпомагане интереса на млади учени към Централна и Югоизточна Европа;
- Публично представяне на изследователски проекти;
- Подпомагане обмена на информация и създаване на контакти;
- Подпомагане на мобилността;
- Публикуване на изложените доклади в известно издание;

Целева група:
Млади учени от Австрия, Централна и Източна Европа, занимаващи се с различни аспекти на собствения си регион* в областта на икономиката, географията, историята, правото, политическите науки и социологията.

Време и място:
Форумът ще се състои на 4 - 6 декември 2008 г. във Виена.

Програма:
- Лекции на високо квалифицирани експерти и млади учени;
- Представяния на изследователски проекти от страна на участниците;
- Тематични дискусии;
- Информация за мерките на ЕС за подпомагане на науката;
- Туристическа обиколка на 6-ти декември

Кандидатстване:
Документите за участие могат да бъдат изпращани по имейл до 1-ви април 2008 г. и трябва да включват CV и резюме (2 стр.) на изследователския проект, който ще бъде представен и обсъждан по време на събитието.

Финансова помощ за покриване на транспортните разходи ще е налична при определени условия. Настаняване при икономични условия се осигурява от Института.

Език: английски

Адрес за контакти:
Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM)
Ms. Gejsi Plaku
e-mail:

* Млади учени на възраст до 35 години
* Държавите: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Черна гора, Македония, Румуния, Сърбия, Словения


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.