Начало > Новини

Стипендии за преводи от хуманитарните и социалните науки

ЦАИ 20/02/2008

Цели

Институт на науките за човека (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) и Фондацията ERSTE (ERSTE Stiftung) канят учени да се присъединят към инициативата за превод на важни книги от областта на хуманитарните и социалните науки, културологията. Преводите от източно на западно-европейски език или обратно, или от един източно-европейски език на друг са на клaсически произведения или съвременни такива.

IWM започва своята преводна програма през 1987. След почти две десетилетия Фондацията ERSTE се присъединява и подкрепя проекта с идеята да развие и промени приоритетите й с оглед на различния интелектуален климат в Европа понастоящем.
...

Предишни стипендианти и техните преводи може да видите на: www.iwm.at/translations.htm.


Условия

Стипендиантите на програмата се очаква да прекарат от 3 до 6 месеца в IWM през 2008 / 2009, през което време да осъществят превода. Финансовата помощ покрива техните разходи по настаняването, дневни, пътни и здравна застраховка. Институтът осигурява квартира, работно място, компютър, достъп до интернет и електронна поща, както и всякакви ресурси, необходими за работата. Стипендиантите участват активно в академичния живот на институцията.

Кандидатстване

Необходими са следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване
2. CV с биография на предишни преводи и релевантни публикации
3. Авторът и книгата за превод (на оригиналния език) и мотивация на избора
4. Точният брой страници
5. Договор или писмено уверение от издател, готов да осъществи издаването на превода
6. Доказателство, че преводачът / издателят притежават правата за превода и неговото издаване
7. Планувана дата на издаване
8. Информация за издателската програма на издателството.

Текстове, които са тематично свързани с работата на IWM ще бъдат разглеждани с предимство.

Краен срок за кандидатстване 11 април, 2008 г.

Адрес:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
Austria


Още информация може да видите в английската версия на новината или ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.