Начало > Новини

Преподавателска позиция в областта на османистиката

ЦАИ 21/02/2008

Централно-европейският университет, Будапеща (CEU) обявява конкурс за преподавател османист към Училище за исторически и интердисциплинарни изследвания. Назначението е към Катедра по история и Катедра за средновековни изследвания.

Университетът назначава за първи път преподавател в тази област като целта е да се задълбочат изследванията в тази посока и в двете катедри. Добре дошли са кандидати, чието образование и опит са фокусирани върху османистиката най-общо (включително възможността да преподават османски турски) с акцент върху късното средновековие и началото на модерните времена (14-18 век). Наред с изявения сравнителен и крос-културен подход и в хармония с иновативния и критичен характер на изследванията в CEU се очакват кандидати със силен интерес към социалната или/и джендър, или/и институционалната, интелектуалната история и обмена на идеи и култури от Изток и Запад. По-конкретно, кандидатите трябва да са активно ангажирани и с опит в изследването на теоретичните и исторически въпроси, свързани с регионални и религиозни феномени, минали и настоящи. Повече информация за CEU може да намерите на www.ceu.hu.

Назначението е за период от четири години и с възможност за подновяване; рангът и заплащането са въпрос на преговори.

Краен срок за кандидатстване е 1-ви април, 2008 г.

Документите за кандидатстване включват C.V., публикации, копие от една публикация, мотивационно писмо, което да включва кратко изложение на изследователските планове на кандидата, и имената и адресите на най-малко трима препоръчители.

Документите може да изпращате до:

Rector of CEU,
c/o Judit Pallos
Human Resources Office
Central European University
H-1051 Budapest
Nádor u. 9., Hungary

Fax: + 36 (1) 235-6135
e-mail:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.