Начало > Новини

"Миграцията от и към Югоизточна Европа: Културно взаимодействие..."

ЦАИ 28/02/2008

Междинародна конференция, организирана от Международната асоциация за балканска антропология (InASEA), домакинствана от Hacettepe University, Анкара (Турция)
21--24 май, 2009 г.

Миграцията от и към Югоизточна Европа: Културно взаимодействие, социална промяна и наднационални връзки

Цели на конференцията:
Миграцията е влияела и продължава да влияе за оформянето на Балканските общества. От историческа гледна точка политическата организация на региона като част от различни империи улеснява разните видове миграция. През модерните времена аграрните кризи, безработицата, политически процеси, етнически прочиствания, както и различни емигрантски мрежи мотивират милиони хора да напуснат родния си край и да се превърнат в "Gastarbeiter". В същото време Балканските държави от скоро са и обект на имиграция - западни пенсионери и/или бежанци. Миграцията от селата към градовете също е много активна.

...

Тематични приоритети:
* Исторически аспекти на емиграцията и сезонната миграция на Балканите през модерните времена;
* Пол и миграция;
* Миграция и културни взаимодействия;
* Медии, нови технологии и постмодерни мигрантски общности;
* Миграционен опит и реакции срещу културно, икономически и социално включване и изключване;
* Новият дом: "адаптация" и "традиция" между ограниченията и възможностите;
* Образите на балканските мигранти на Запад;
* Диаспорен национализъм и политическа мобилизация на мигрантите;
* Наднационални (културни, социални, икономически и политически) връзки в миналото и настоящето;
* Възвращенците като културни иноватори или модернизатори?
* Социални и културни измерения на вътрешната миграция;
* Принудителната миграция и нейните културни измерения;
* Режими и политики на емиграцията и имиграцията в Югоизточна Европа;
* "Новите" имигранти в Югоизточна Европа (дипломати, мениджъри, консултанти, преподаватели, пенсионери, бежанци...);
* Миграцията като процес: вземане на решения, семейни стратегии, планове за бъдещето;
* "незаконна" или неофициална миграция (фалшификации, трафиканти на хора...)
* Индивидуални, колективни и културни спомени за миграция;
* Понятия, методологии и противоречия в съвременното изучаване на миграцията.


Участие
Може да изпратите документите си за участие до 15-ти юли, 2008 г. Те трябва да съдържат заглавието на доклада, 200--250 думи резюме, както името на автора, институция, адрес, имейл и кратко академично C.V.

Предложения за панели също са добре дошли. Техните организатори трябва да изпратят заглавие на пенела, 200--250 думи резюме, както и списък на 3-4 участници и индивидуалната им информация (вж. по-горе).

Официалните езици на конференцията са: английски, френски или немски.

Изпращайте документите си до:

Dr. *Ulf Brunnbauer* (Free University of Berlin), e-mail:
и Dr. *Asker Kartari* (Hacettepe University, Ankara), e-mail:
Организаторите работят върху възможността да поемат част от пътните и настаняването на участниците от Югоизточна Европа.

Повече информация може да видите в новината на английски или на сайта на конференцията.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.