Начало > Новини

"Качество на публичните политики (Ангажираност на социалните учени)"

ЦАИ 05/02/2008

Международна конференция
организирана от Българска социологическа асоциация и Институт "Отворено общество", София

7 март (петък) 2008 г.
Radisson SAS Grand Hotel
“Alexander” Ball Room
София


ПРОГРАМА

10:00 - 12:30 - Откриване на конференцията:
Доц. д-р Петя Кабакчиева, председател на Борда на Институт “Отворено общество” и зав.-катедра “Социология” на СУ “Св. Климент Охридски”

Основни доклади:

Проф. Георги Фотев, председател на БСА: Качество на публичните политики и оценяващите изследвания

Д-р Мартин Брусис, Center for Applied Policy Research, Мюнхен: Сравнителна оценка на ефективността от публичните политики

Весела Димитрова, дирекция “Мониторинг на финансовата дисциплина и фискалния риск от реалния сектор”, Министерство на финансите: Перспективи за въвеждане на практиката на оценка на ефектите от публичните политики в България

12:30 - 14:00 - Обяд

14:00 – 15:45 Панел: Недекларираният труд: качество на публичните политики и научна експертиза

Доц. д-р Таня Чавдарова
, СУ, Катедра „Социология”: Недекларираният труд: от научна експертиза към публична политика

Д-р Андрей Нончев, „Витоша Рисърч”: Емпирични изследвания на недекларирания труд: възможности и предизвикателства пред публичните политики

Елка Димитрова, МТСП, Директор на Дирекция „Политика по пазара на труда”:
Нерегламентираната заетост: предизвикателства и мерки за намаляването й

Нели Владимирова, ГИТ, гл. инспектор в Дирекция „Правна”: Практиките на Главна инспекция по труда (ГИТ) при установяване на недеклариран труд

Доц. Росица Рангелова, Икономически институт при БАН: Измерване на скритата икономика: международен опит и изводи за публичната политика

Дискусия

15:45 – 16:15 - Кафе-пауза

16:15 – 18:00 Панел: Десетилетието на ромското включване: интегритет, ефективност и качество на публичните политики

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоний Гълъбов, Институт по социология, БАН: Качество на публичните политики между регулацията и конкуренцията

Йосиф Нунев, Министерство на образованието и науката: Формиране на образователна политика по интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Експертна дискусия:
Първите три години от Десетилетието на ромското включване

Баки Хюсеинов, зам.-министър, Министерство на труда и социалната политика
Лало Каменов, зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация
Станимира Хаджимитова, Български фонд за жените
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Искра Белева, Икономически институт при БАН
Георги Богданов, Изпълнителен директор на Национален ромски център „Св. Георги”, София

Дискусия

18:00 Закриване на конференцията: Проф. Георги Фотев, председател на БСА


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.