Начало > Новини

Европейската научна фондация финансира провеждането на научни семинари

ЦАИ 06/03/2008

Всяка година фондацията (ESF) финансира провеждането на 50-60 научни семинара във всички области на науката. Чрез своя гъвкав формат подпомогнатите форуми са предпочитано поле за представяне на иновативни подходи и постижения в областта на хуманитаристиката.

Кандидатстващите трябва ясно да илюстрират възможностите си чрез форума да повдигнат нови въпроси и посоки за изследване или да задълбочат съществуващи такива. Те трябва да притежават потенциал за прерастването им в целенасочена изследователска дейност и/или сътрудничество.

Интердисциплинарни тематики и инициативи, които са свързани с изграждането и употребата на съществуваща изследователска инфраструктура също са добре дошли.

Финансовата помощ възлиза на максимално 15000 Евро и е предназначена за покриването на разходите около малки, интерактивни и представящи конкретни резултати форуми с максимум 30 участници. Те трябва да се проведат межу 1-ви февруари и 31 декември 2009 г.

Крайният срок за подаване на документи е 29 април 2008 г. (16:00 ч. CET). Повече подробности на http://www.esf.org/workshops ..


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.