Начало > Новини

Стипендии "Роберт Бош"

ЦАИ 13/03/2008

Институт на науките за човека (IWM), Виена обявява конкурс за стипендианти за 2008/2009 година. Стипендиите са финансирани от Фондация "Роберт Бош".

Общи условия

Стипендиите "Роберт Бош" дават възможност на млади и утвърдени изследователи да прекарат шест месеца в Института на науките за човека, Виена, за да осъществят свое изследване. Стипендията покрива всички разходи по настаняването във Виена (пътни, апартамент, здравна осигуровка, инциденти). Институтът осигурява лично работно място с компютър, интернет и имейл, условия за пребиваване и научна работа.

Утвърдените учени ще получат сума в размер на € 25.000 за шест месеца, а младите изследователи в размер на € 10.000 отново за шест месеца. Въпросният изследователски период трябва да протече между 1 юли 2008 и 30 юни 2009 г.

През периода на престой стипендиантите стават пълноправни членове на изследователския екип на IWM и могат да участват във всички негови дейности.

Условия за участие

IWM приема кандидати от бившия комунистически блок в Югоизточна Европа: Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения. Кандидатите трябва да са:

- гражданите или с постоянно пребиваване в посочените държави,

- или са служители на университет или институт в региона,

- или (независимо от националността си) се занимават научно с региона на Югоизточна Европа

Утвърдените учени трябва да притежават докторска степен в областта на социалните и хуманитарните науки и да заемат старша университетска или изследователска позиция (най-малко доцент или неговия еквивалент). Младите изследователи трябва да са в процес на докторантура или да са защитили наскоро в областта на социалните и хуманитарните науки.

Изследователският проект на кандидатите трябва да е свързан с основните тематични полета на IWM (вж. www.iwm.at/research.htm).

Процедура

Документите за кандидатстване трябва да съдържат:

1. Формуляр за кандидатстване (ТУК)

2. Резюме на изследователския проект (max. 4 страници)

3. CV и списък с публикациите

Младите изследователи трябва да добавят и:

4. две препоръки на учени, запознати с работата на кандидата

Крайният срок за кандидатстване е 14-ти април, 2008 г.

Резултатите ще бъдат обявени май месец 2008 г.

Може да изпращате вашите документи чрез имейл до (subject: Robert Bosch Fellowships) или по пощата на адрес:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
Austria


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.