Начало > Новини

Докторантски стипендии по археология в Хайделбергския университет

ЦАИ 20/03/2008

Докторската програма към Център за изучаване на древния свят към Университета в Хайделберг предлага докторантска стипендия в рамките на проекта си

“Пространства, образи и форми от живота на древните цивилизации”


Целите на проекта са да осветли връзката между пространствата, образите и различните социални и културни форми от живота на древните общества. Има възможност за отпускане на пет стипендии в областта на египтологията, древната история, асириология, византийска археология и история на изкуството, класическа археология, праистория, и близкоизточна археология. Кандидатите трябва да представят самостоятелния си проект в рамките на зададената от проекта рамка. За повече информация относнот научните приоритети на проекта и участващите учени може да видите на www.promotionskolleg-zaw.uni-hd.de .

Стипендията е за срок от 24 месеца на месечна стойност от 820 Евро (плюс суми за пътни разходи). Възможно е удължаване на стипендията за още 12 месеца. Стипендията трябва да стартира в периода между 1-ви юни 2008 г. и 1-ви август 2008 г.

Кандидатите трябва да покриват следните критерии:

- Отлични резултати от предишните образователни степени на кандидата и дисциплините, свързани с тематиката;
- Владеене на древни и съвременни езици, които имат отношение към тематиката на предложения проект;
- Желание за работа в екипа на проекта и интердисциплинарна нагласа;
- Участие в дейностите на докторантската програма на Центъра.

Със съгласието на ръководителя на докторанта дисертацията може да бъде писана на език различен от немски. Добре дошли са кандидати от женски пол. Дава се предимство на кандидати с увреждания, ако те притежават равни научни възможности с техен конкурент.

Документите за кандидатстване включват: резюме на изследователския проект(3 до 5 стр.); CV; копия на дипломите и списък с публикациите (ако са налични). Крайният срок за кандидатстване е 15-ти април , 2008 г. Документите трябва да се изпратят в две копия до ръководителя на докторската програма на Центъра:

Prof. Dr. Christian Witschel
Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Marstallhof 4 D – 69117 Heidelberg , Germany

За повече въпроси може да се свържете с


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.