Начало > Новини

"Има ли значение миналото?"

ЦАИ 26/03/2008

Покана за участие в международна конференция на тема: "Има ли значение миналото? Предоговаряне на миналото, общностна идентичност и мултикултурализъм в Европа", организирана от Moore Institute, Национален университет на Ирландия, 13-14 ноември 2008 г.

В настоящата "втора модерност", както Зигмунд Бауман я нарича, забравата достига епидемични пропорции. Социолози, културолози и историци ни предупреждават, че модерното общество е скъсало връзките си с миналото, за да насели плътно настоящето и бъдещето като консумира готови и еклектични идентичности, отричайки традиционните такива. Все пак, не е точно така! Миналото има значение.

Въпросът остава: как да се отнасяме към националните и културни истории, докато се стремим към създаването на нова мултикултурална Европа? Трябва ли да защитаваме Нитцшеанските антикварни или критическите модели на връзка с миналото? Или има нужда от по-трансгресивен подход към историята, който да ни позволи да създадем европейска гражданска платформа?

Целта на настоящата конференция е двустранна. Първо, тя е насочена към проблема за съгласуването на минало и настояще на едновременно локално и национално равнище в Европа; второ, към изучаването на влиянието на това начиние върху формирането на прогресивна европейско-общностна идентичност. Общата идея на организаторите е чрез различни (културни, политически, етически, религиозни и социални) перспективи да се осветли връзката между минало, идентичност и възприемането на "другия". Очакват се участници от различни дисциплинарни области:  род и полови изследвания, литература и кино, политология, философия, социология и история. Интердисциплинарни и сравнителни доклади са добре дошли.

Основните въпроси, които си поставя конференцията са:

- Дали преоценката на миналото допринася за обединението или разделението на общността?
- Колко важно е разкриването на миналото за пост-колониалните и пост-тоталитарните общества?
- Води ли познаването на миналото до културен плурализъм?
- Може ли предоговарянето на миналото да допринесе за културното, расовото и политическото включване на "другите" в Европа?
- Какви етически съображения възбужда това начинание с оглед проекта за мултикултурна Европа?
- По какъв начин имиграцията влияе на нашето отношение към националното минало?

Специални участници:
Dr. Ronit Lentin (TCD, Ireland), от втория специален гост се очаква потвърждение.

Предложенията за доклади (до 250 думи) от 20 мин. трябва да се изпращат до Dr Kinga Olszewska. Приемливите формати са Word и PDF. Моля, прибавете и следната информация: име, месторабота, контакти и технически изисквания за доклада. Краен срок за предаване на резюметата е 31-ви май, 2008 г. Известие за селекцията на доклдите ще бъде разпращана до 20-ти юни 2008 г.

Адрес за контакт:

Dr Kinga Olszewska
Moore Institute
National University of Ireland
Galway
Ireland
Fax: +353 91 495507
Email:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.