Начало > Новини

Kонкурс за научни проекти за периода 2008 – 2010 г. по Програма "РИЛА"

ЦАИ 28/03/2008

Министерството на образованието и науката, съвместно с Френската организация EGIDE, обявява конкурс за научни проекти за периода 2008 – 2010 г. по Програма "РИЛА" за българо-френско научно сътрудничество.

Крайният срок за подаване на предложенията за финансиране на проекти е 15 май 2008 год.

Сведения за Програма Рила, както и за други двустранни програми , които биха могли да са полезни на участниците в този конкурс, могат да се получат от интернет страниците на Фонд “Научни изследвания” /ФНИ/ и на EGIDE.

Документите за участие в конкурса се представят в три екземпляра на български език, един на френски език и запис на електронен носител. Българските екземпляри на предложенията за проекти трябва да бъдат подписани и подпечатани. Проектът на български език трябва да бъде идентичен, с подадения от френския партньор. Екземплярът на френски език е копие на проекта подаван от партньора.

Документацията за конкурса може да се депозира между 7 и 15 май 2008 г. в МОН (само в приемно време в стая 548) или по пощата след 1 май на адрес: МОН, София-1000, бул.”Княз Дондуков” 2А, Дирекция „Научни изследвания” (за Програма РИЛА). Валидна е датата на пощенско клеймо.

За контакти може да се ползва електронна поща: Програма Рила – какво трябва да знаят кандидатите - ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.