Начало > Новини

"Динамика на промените в Дунавския регион - нови регионални политики в ЕС"

ЦАИ 31/03/2008

Институтът за Дунавския регион и Централна Европа (IDM), Виена, IDResearch Ltd (IDR), Pécs, Дунавският университет в Кремс, Хуманитарният факултет на Университета в Печ организират петото поредно лятно училище за регионално сътрудничество под егидата на Съвета на Дунавските ректори (www.drc2008.idresearch.hu), 29 юни до 06 юли 2008 г. в Кремс.

Основните цели на проекта са:

- да стимулира готовността и съзнанието за важността на регионалното сътрудничество;
- да обсъди и усъвършенства стратегии за подобряване на сътрудничеството в региона;
- да събере млади учени от страните на Дунавския регион и Централна Европа и да създаде регионална научна мрежа в рамките на европейското научно пространство;
- да развива партньорството между университетите в Дунавския регион;
- да подготви устойчива поредица от събития, които да постигнат горепосочените цели.

Целева група:

- 25-30 млади изследователи от Дунавския регион и Централна Европа, които имат интерес в политологията и социалните науки.
- Докторанти, които искат да представят своите изследвания на колегите си в рамките на школата.
- Представители на регионални организации, публичната администрация и научни институции.

Тематична насоченост:

1. Европейската регионална/съседска политика като ефикасно средство за управление на конфликти?
2. Икономически и социални перспективи на Европейската регионална политика.
3. Възможности за гражданското общество в Европейската регионална политика.
4. Връзки на ЕС с Черноморския регион.

Най-добрите доклади в рамките на Училището ще бъдат публикувани в годишен сборник, който излиза през последните няколко години.

Докторантите и магистрите ще получат кредити за участието си.

Крайният срок за подаване на документи е 28-ми април 2008 г.

За контакти:

Inez Koller

www.drc2008.idresearch.hu
+36-30-4091-89


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.