Начало > Новини

"Нови подходи в сравнителната история в Централна, Източна и Югоизточна Европа"

ЦАИ 03/04/2008

Проект „Сравнителна история” към Централноевропейския университет – Будапеща
и Център за академични изследвания София

имат удоволствието да Ви поканят на международна конференция

Нови подходи в сравнителната история в Централна, Източна и Югоизточна Европа
(на английски език)

Организирана от Историческия департамент и Pasts, Inc. – Център за исторически изследвания към Централноевропейския университет в Будапеща със съдействието на Център за академични изследвания София и East-Central Europe/L'Europe du Centre Est. Eine wissenschaftliche Zeitschrift

Конференцията ще се проведе на 17 - 19 април 2008 г.
в зала „София” на хотел „Света София”, ул. Пиротска № 18

Независимо от широко признатата необходимост от сравнителна перспектива в историческите изследвания и изучаването на история, историческите науки си остават национални (а често и “локални”, с националистически привкус или политически контрол). В теоретично и методологично отношение сравнителната история изостава от сравнителните изследвания в други дисциплини. В емпирично отношение ситуацията е още по-сериозна – разпалените призиви в полза на сравнителната история тепърва предстои да вдъхновяват смислени, прецизни и добре аргументирани монографии.

Тригодишният проект „Сравнителна история” (Comparative History Project) се стреми да допринесе за преодоляването на тази празнина. Централно място сред целите на проекта заемат обединяването на експертността и научния ресурс в това поле, както и разработването на учебни курсове в рамките на историческите департаменти на университетите в Централна, Югоизточна и Източна Европа, и активното включване на сравнителната история в плановете и учебните програми на университетите.

ПРОГРАМАТА може да видите на английски език в английската версия на новината.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.