Начало > Новини

"Икономическите и социалните неравенства в историческа перспектива"

ЦАИ 10/04/2008

Лятно училище, финансирано от Европейската общност на историците-икономисти

Домакин е Парижкото икономически училище
от понеделник 7-ми  до 11-ти юли, 2008 г.

Организатори:
Stefano Battilossi (University Carlos III and GLOBALEURONET)
Stephen Broadberry (University of Warwick and CEPR)
Pierre-Cyrille Hautcoeur (Paris School of Economics and EHESS)
Kevin O'Rourke (Trinity College Dublin, CEPR and GLOBALEURONET)

Местен организатор:
Pierre-Cyrille Hautcoeur (Paris School of Economics and EHESS)

Лектори:
Robert Allen (University of Oxford)
Gilles Postel-Vinay (EHESS and PSE)
Jean-Laurent Rosenthal (California Institute of Technology)
Nathan Sussman (Hebrew University Jerusalem)
Daniel Waldenstrom (Research institute of industrial economics)
Jeffrey Williamson (Harvard University)

Предварителна програма:
Лятната школа ще протече в рамките на 5 дни. Всеки ден ще започва с две основни лекции на поканените специални участници. Следобедът ще продължава с паралелни студентски сесии, където младите учени ще имат възможност да обсъдят интересите и работата си с лекторите.

Един от основните лектори на училището е Robert Allen, един от най-влиятелните историци на икономиката днес, автор на новаторски монографии, статии в областта на Британското земеделие, съветската индустриална революция и много други теми. Актуалните му занимания са свързани със световната история на заплащането, цените и стандартите на живот. Останалите специални гости съща са активно въвлечени в изследването на различни аспекти на неравенството в различни географски региони и исторически периоди. Целта на лятното училище е да въведе студентите в новите постожения в тази област.

Повече подробности около тематичната насоченост може да видите в английската версия на новината.

Участници:
Училището е предназначено за докторанти и пост-докторанти от областта на икономиката, икономическата история и други свързани дисциплини.

Кандидатстване и крайни срокове:
Участниците ще бъдат подбрани на базата на информацията, която те предоставят във формуляра за кандидатстване, който може да бъде свален в WORD версия ТУК.

Кандидатите се молят да попълнят необходимата информация и заедно с краткото си CV да ги изпратят до Ms. Sapna Patel, CEPR Meetings Assistant at: (тел. +44 20 7183 8813) до 1-ви май 2008 г. Одобрените кандидатите ще бъдат уведомени до края на месец май.

Такси и стипендии:
Таксата за участие е EUR 1,000 и покрива регистрацията, храната, настаняването и учебните материали. Налични са и няколко стипендии (на конкурентен принцип), които да покриват разходите по пътя и учебната такса.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.