Начало > Новини

Британски съвет предлага възможности за създаване на международни контакти

ЦАИ 11/04/2008

Британски съвет обявява конкурс по програмата за обмен на млади учени за 2008 г.

Програмата за обмен на млади учени (Researcher Exchange Programme) е инициатива за създаване на нови връзки между млади учени от Обединеното кралство и други страни. Стипендията покрива транспортни и дневни разходи, както и някои други разходи, необходими за развитието на нови научни сътрудничества и контакти чрез обменни визити с продължителност между две седмици и три месеца.

Стипендии

Стипендиите са предвидени за млади учени, които са в началото на изследователската си кариера и могат да бъдат във всяка област на изследване – наука, инженерство, технологии, социални или хуманитарни науки.
Кандидатите трябва:

- да са защитили докторантура и да работят в университет или научна институция, или да защитят докторантура до 12 месеца и да могат да представят доказателство, че ще заемат изследователска позиция

- да заемат постоянна позиция в университет или изследователски институт не повече от 5 години.

- да имат не повече от 10 години стаж като изследовател

Продължителността на обмена е между две седмици и три месеца, еднократно или многократни посещения между декември 2008 и декември 2009.

Максималният размер на стипендията е £5,000.

Възможно е повече от един учен от институция да кандидатства за стипендия, като всеки кандидат трябва да подаде отделен формуляр.

RXP Дарвин

В чест на годишнината от раждането на Чарлз Дарвин, тази година предлагаме и специална стипендия RXP Дарвин. Ако сте учен в област, свързана с еволюционната теория и работата на Дарвин, можете да кандидатствате за тази специална стипендия. Примерни теми за обмен могат да включват:

- Поведенческа екология
- Био-разнообразие
- Сравнителна биология
- Таксонометрия
- Биология на развитието и еволюционна биология
- Екология
- Еволюционни процеси
- Палеобиология
- Население и еволюционна генетика

Как да кандидатствате

Пълни подробности и формуляр за кандидатстване можете да намерите на адрес: www.britishcouncil.org/science-rxp

Крайният срок за подаване на заявленията е 2 юли 2008 г.
За повече информация, пишете на


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.