Начало > Новини

"Неустоимият чар на слабия: филосфстване в/за Източна Европа"

ЦАИ 10/05/2008

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

"Неустоимият чар на слабия: филосфстване в/за Източна Европа"
Angelaki: The Journal of the Theoretical Humanities
Специален брой, 2009

Гост редактор: Costica Bradatan (The Honors College, Texas Tech University)

Електронна страница на списанието.

Очакват се статии, занимаващи се с историята и настоящия контекст на философията и философски мотивираните дисциплини в страните от Източна Европа. Интердисциплинарният подход (например, съчетаването на философия, критическа теория и интелектуална история) ще бъде толериран.

Повече информация за теоретичните основания на специалния брой и неговата тема може да видите в английската версия на новината


Някои от възможните теми:

- (Философски) текстове в/и техния културен контекст
- Загубени в превода
- Обменът на философски идеи между Изтока и Запада на Европа
- Център и периферия в европейската философска култура/дискурс
- Канон(и) и канонизация в европейската философска култура
- Специфично източно-европейски философски теми
- Правенето на философски смисъл от (катастрофичен) исторически опит
- (Доста) поносимата лекота на Източно-европейското битие
- (Източна) Европа като лаборатория за идеи
- Генеалогии, зарази и разпространение на идеи (идейни епидемии)
- Философия и политика в Източна Европа(преди и след падането на комунизма)
- Философия и гражданско общество в Източна Европа
- Трагичната (Източно-европейска) съдба на някои (Западни) философски идеи
- Европейският проект от филофска гледна точка
- "Le plombier polonais" от филофска гледна точка

Моля, имайте предвид, че ANGELAKI влага в понятието "философия" широк (континентален и интердисциплинарен) смисъл.

Географски специалният брой се стреми да покрие философските колизии в страните, които са принадлежали на Източния блок и сега са част от Европейския съюз (Чехия, Словения, Полша, Балтийските страни, Румъния, България и т.н.) или са в процес на присъединяване (Хърватия, Македония, Сърбия, пр.).

Срокове и насоки:
Краен срок за поадаване: 1-ви май, 2009
Обем: 5000-7000 думи

Авторите трябва да имат предвид, че пишат за академична, но не тясно специализирана (преди всичко Западна) публика. В този смисъл препратки към специфични феномени, институции и пр. е нужно да бъдат допълнително уточнявани.

Текстовете трябва да са на английски, годен за публикуване.

Заедно с научни статии редакторите очакват и кратък брой резюмета на философски текстове от Източна Европа, свързани с темата на броя. Заинтересованите автори трябва да се свържат с редактора и да му опишат накратко текста, който искат да резюмират, за да бъде той одобрен. Все пак, предварителното одобрение на резюмирания текст не значи, че окончателното резюме ще намери място в изданието.

Всички предадени материали подлежат на peer-review. За формалните изисквания на текста може да видите в английската версия и тук: http://www.mla.org/

Изпращайте текстовете си на: (със заглавие "For the Angelaki issue"). Процесът на оценка и подбор ще отнеме 4-6 месеца.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.