Начало > Новини

Стипендиантска програма "Европа"

ЦАИ 09/05/2008

Покана за участие

New Europe College - Институт за академични изследвания, Букурещ, Румъния -  обявява конкурсна процедура за Стипендиантската си програма ЕВРОПА, финансирана от VolkswagenStiftung (Хановер, Германия).

Програмата е насочена към изследователи и специалисти от Юго-източна Европа (включително Румъния), както и млади Западни учени, работещи върху юго-източната проблематика. Кандидататите трябва да имат докторска степен.

Времетраенето на стипендията е: а) пълна академична година (10 месеца, октомври до юли) или б) едно-семестърна (октомври до февруари или март до юли).

Място: New Europe College в Букурещ, Румъния.

Стипендията е месечна на стойност 650 Euro (освободени от данъци), настаняване, международен транспрот от и до родната страна в началото и края на избрания престой, както и за между-семестриалните ваканции. Стипендиантите, които останат за пълния период от една година могат да ползват едномесечно финансиране на пътуване до изследователска институция по техен избор (2,600 Euro за транспорт, настаняване и дневни).

Стипендиантите ще бъдат поканени да работят като част от екипа в рамките на общ изследователски проект на тема "Традиции в нова Европа. Предистория на Европейската интеграция на Югоизточна Европа". Всеки учен ще работи по собствената си тема като се включват в инициативите и събитията, провеждани в Института. В края на изследователския период всеки участник трябва да предаде завършен текст, представящ резултатите от работата му. Те ще бъдат публикувани от NEC.

Работни езици: английски, френски и немски. Доброто владеене на английски е желателно.

Крайният срок за подаване на документи по имейл и пощата е 17-ти юни, 2008 г. Кандидатите ще бъдат оценявани от Aкадемичния борд на NEC.

Формулярът за кандидатстване и още допълнителна информация могат да бъдат намерени на: www.nec.ro

Контакти:
Irina Vainovski-Mihai, Program Coordinator
Tel. (+40-21) 307 9910, Fax: (+40-21) 327 0774, E-mail:
Mailing address: str. Plantelor 21, 023971 Bucharest, Romania


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.