Начало > Новини

Преподавател/професор по организационна социология

ЦАИ 16/05/2008

Управленското училище Hertie в Berlin: Европейско професионално училище по публична администрация търси да назначи:

Преподавател/професор по организационна социология

Образователният център се е посветил на проблемите на публичната администрация и управлението. Неговата магистърска програма по публична администрация подготвя студентите за ръководни длъжности в обществения и частния сектор на национална и международно ниво.

Успешният кандидат се очаква да води курсове в посочената магистърска програма, както и в други програми и квалификационни курсове на училището. От своя страна центърът ще създава условия за изследователска работа и усъвършенстване компетенциите на преподавателя в съответната му област по отношение промените в ролята на държавата и предизвикателствата на модерното управление. Назначението започва от пролетта на 2009 г.

Кандидатите за позицията трябва да притежават докторска степен по социология или близка дисциплина. Изискват се познания в широката област на организационните науки, приложени към публичния и частния сектор. Кандидатите трябва да имат теоретичен и емпиричен опит. Компетенции в иновативни изследователски методи, качествени и количествени е допълнително предимство. Трябва да имат квалификация за работа в мултидисциплинарна среда и за водене на магистърски и квалификационни курсове, както и опит в разработването на нови образователни програми.

Изисквания към кандидатите:

- международен опит
- публикации в реномирани научни списания от социалните науки
- доказан преподавателски опит

Опит в консултирането или обучението на обществени, частни или НПО организации е предимство.

Всички кандидати се очаква да владеят гладко английски език, на който се преподава в училището. Владеенето на немски се очаква да напредва с времето като училището ще подпомага този процес. Hertie разполага с възможностите да възнагради високия професионализъм с конкурентно заплащане и атрактивни условия за работа.

Документи за кандидатстване ще се приемат, докато позицията се заеме. Прегледът на документите няма да започна по-късно от 15-ти юни 2008 г. На селекция ще подлежат кандидатите, които се предоставили следните документи:

- актуално Curriculum Vitae на английски, включващо лични и професионални детайли;
- актуален списък с публикации
- мотивационно писмо на английски, включващо подробна информация за преподавателския опит на кандидата
- имената и контактите на двама потенциални препоръчители

За повече информация посетете:  www.hertie-school.org. За въпроси се обърнете към: Kai Wegrich ( ). Конфиденциалността при кандидатстването е гарантирана. Моля, изпратете документите си не по-късно от 15-ти юни 2008 до:

Prof. Dr. Michael Zürn / Academic Director
Hertie School of Governance
Schlossplatz 1
10178 Berlin


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.