Начало > Новини

Конкурс "Млади учени"

ЦАИ 22/05/2008

Обща информация

- Предварителният бюджет на конкурса за 2008 г. е 400 000 лв.
- Минимален грант за целия програмен период - 20 000 лв.
- Максимален грант за целия програмен период - 50 000 лв.

- Целта на конкурса е да подпомага научното развитие и изследователските инициативи на млади учени и техни колективи.

- В конкурса могат да участват научноизследователски колективи от публични и частни научни организации и университети. Подават се проекти във всички научни области.

- Ръководители на проекти могат да бъдат млади учени до 35 години, придобили докторска степен.
- Продължителност за изпълнение на проектите е 36 месеца.
- Краен срок за подаване на предложения – 30. 06.2008 г.

Условия за участие:

В конкурса участват научноизследователски колективи от публични и частни научни организации и университети. Подават се проекти във всички научни области.
- Ръководители на научни колективи тях могат да бъдат учени, които към датата на подаване на документите за участие в конкурса не са навършили 35 години и са придобили докторска степен.
- Участници в научните колективи могат да бъдат магистри, докторанти и пост-докторанти, които към датата на подаване на документите за участие в конкурса не са навършили 35 години.
- Консултантите на проекта могат да бъдат учени над тази възраст, но те не са членове на колектива.

Изисквания към проекта:

- Предлаганите научни изследвания да имат самостоятелен характер;
- Целите и предложената хипотеза на проекта да са представени ясно и реалистично;
- Методичният подход за постигане на целите на проекта да е подходящ и съвременен;
- Очакваните резултати да са с ясни перспективи за бъдещи изследвания или с практическа приложимост;
- Да има обоснован финансов план;
- Разрешение от съответната комисии по етика на научните изследвания, при провеждане на изследвания върху хора и животни.

Оценката на проекта се извършва на база административно съответствие и качество на разработения проект. За финансиране се допускат проекти достигнали минималния брой точки за всеки групов критерии и всеки от вторичните критерии в една група.

Още информация ТУК.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.