Начало > Новини

Покана за публикации в новото списание "Humanicus"

ЦАИ 29/05/2008

Humanicus е академично списание, посветено на социалните науки, хуманитарните и философията. Засега редакторите приемат текстове в следните области:

- Лингвистика (обща лингвистика, англицистика, сърбо-хърватски изследвания, шведски изследвани, китайски изследвания)
- Науки за културата (често наричани културология) и антропология
- Социология
- Философия

С покачването брой на сътрудниците и обема на списанието, ще се увеличат и научните полета, в които се публикуват статии.

Идеята на списанието е, в най-добрия случай, да публикува статии на всякакви езици. На практика за печат ще бъдат приети за подбор тези материали и езици, за които в момента редакцията има капацитет да оцени. Надяваме се, че с времето броят на езиците ще се покачва. За момента се приемат статии, написани на английски, сърбо-хърватски, шведски и китайски. При възможност за допълнителен език информацията ще бъде публикувана на сайта на списанието.

Humanicus е електронно списание. Последният брой ще може да се сваля като .pdf без да се заплаща.

Списанието се оформя в три части:

1) Стандартни научни статии - в тази част ще намират място традиционните по формат и насоченост научни текстове. Всеки притежател на научна степен може да предложи свой текст, съобразно условията на текущата покана.

2) Резенции - отзиви за релевантни книги, есета, статии, дори художествена литература.

3) Студентска секция - може би, най-важната секция дава възможност на студенти, които все още не са придобили научна степен, да изявяват своите интереси и достижения. Основната идея е да се стимулира и възпитава академичното писане сред студентите. Редакацията кани студенти от всички курсове (но приорите са последна година) да предоставят свои материали. Текстът ще бъде оценян от член на редакционния съвет с оглед на тематиката му. След прегледа му текстът ще бъде изпратен обратно на студента с препоръки и идеи за доработка. Новият текст ще бъде отново разгледан от редакторите, за да бъде окончателно одобрен за публикация.

В момента е отворена поканата за статии, които ще излязат във втория брой на списанието. Текстовете може да се изпращат на . Могат да бъдат написани на английски, сърбо-хърватски, китайски и шведски. Крайният срок е 30-ти юни 2008 г. Рецензирането ще отнеме няколко месеца.

Списанието набира за публикация и научни рецензии. Авторите трябва да притежават докторска степен в областта на социалните и хуманитарните науки и философията.

Изпращайте текстовете си на посочения по-горе адрес като добавите и CV.

Srdjan Jovanovic, Dipl. Phil., M.A.
Главен редактор
Списание HUMANICUS
www.humanicus.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.