Начало > Новини

Покана за конференция "България и Лисабонската стратегия"

ЦАИ 03/06/2008

Българо-Немска Конференция

България и Лисабонската стратегия - Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера


хотел Витоша“, София, 27–28 юни 2008 г.

Организатори:
Институт за развитие и иновации на образованието и науката – ИРИОН и ФОНДАЦИЯ „КОНРАД АДЕНАУЕР“, град София

27.06.2008 г.

9.00 – 9.15 Регистрация
9.15 – 9.30 Откриване на Конференцията от: Д-р Галя Маринова – Председател на УС на ИРИОН, Д-р Андреас фон Белов – Директор на Бюрото на Фондация *Конрад Аденауер“, гр. София

9.30 – 10.00 Официални приветствия от Министерството на Образованието и Науката, Комисията по Образование и Наука при Народното Събрание, Столична Община

10.00 – 10.45 Проф. д.ю.н. Улрих Карпен, Университет Хамбург, Факултет за Правни науки, “Засилване на конкуренцията между академичните институции и учените чрез нов публичен мениджмънт на висшето образование”

10.45 – 11.15 Кафе-пауза

11.15 – 12.00 Проф. д-р Юрген Пльон, Университет Мартин Лутър, Хале – Витенберг, “Промяна на научната квалификация и кариера”

12.00 – 12.15 Д-р Галя Маринова, ИРИОН, “Ново поколение учени – за нова политика в науката”

12.15 – 12.30 Проф. д-р арх. Стефан Попов, “Автономия и проблеми”

12.30 – 12.45 Димитър Русев, ИРИОН, “Системен подход в промяната на законодателството за наука и висше образование – баланс между обществените и груповите интереси”

12.45 – 13.00 Гл. ас. д-р Петър Дошков, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, “Как се спазва Законът за Висше Образование в университетската практика?”

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 14.45 Акад. Петър Кендеров – Председател на Президиума на Висшата Атестационна Комисия към Министерски Съвет, “Време за промяна на правилата в българската система за научни степени и звания”

14.45 – 15.30 Доц. д-р Анастас Герджиков – Председател на Фонд Научни Изследвания към МОН, “Новата политика на Фонд Научни Изследвания към МОН”

15.30 – 16.00 Проф. д.и.н. Стоян Денчев, Зам. Председател на Съвета на Ректорите и Ректор на СВУБИТ, «Изграждане на информационна култура на прозрачност в системата на висшето образование”

16.00 – 16.30 Кафе пауза

16.30 – 17.30 Проф. от Университет Тарту, Естония, “Реформата на системата на висшите училища в Естония”

17.30 – 17.45 Йорданка Фандъкова, Зам. Кмет на Столична Община по образование и наука, Милена Дамянова, Експертна група за образование на ПП *ГЕРБ“, “Акценти в проекта на политическата програма за управление на образованието и науката на ПП ГЕРБ”

17.45 – 18.00 Ася Михайлова – депутат от ОДС в 40-тото НС, “Дясната политика във висшето образование и науката”

18.00 – 19.00 Свободна дискусия

28.06.2008 г.

9.00 – 9.40 Проф. д-р Волфганг Матис, Директор на Института по Електротехника към Хановърския Университет, “Научни изследвания и връзки с индустрията в eвропейското пространство на висшето образование (ЕПВО): Възможности и рискове на Болонския процес”

9.40 – 9.55 Галя Божанова, Директор на Центъра за професионално обучение към Българска Стопанска Камера, “Връзка между висше образование, бизнес и наука”

9.55 – 10.10 Д-р Сергей Иванов, ИРИОН, “Реформата в Българската Академия на Науките и промяна на Закона за БАН”

10.10 – 10.25 Д-р Васил Гуляшки, ИРИОН, “Двойни стандарти в науката”

10.25 – 10.40 Докторант Огнян Цанев, Център по Наукознание и История на Науките – БАН, “Изборът на научна кариера”

10.40 – 11.00 Кафе-пауза

11.00 – 11.20 Доц. дмн Николай Видинов, ИРИОН, “Статуквото – преграда за развитието на младите кадри в Медицински Университет”

11.20 – 11.40 Доц. дпн Зоя Горанова, ИРИОН, “Специалността Кинезитерапия в България”

11.40 – 12.00 Гл. ас. д-р Андрей Куртенков, ИРИОН, “Научно-изследователската дейност в системата на Министерството на Земеделието и Продоволствието през периода 1998–2007 г.”

12.00 – 13.00 Свободна дискусия

13.00 – 14.00 Обяд

Формуляр за регистрация ТУК. За допълнителна информация вижте сайта на www.pueron.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.