Начало > Новини

Докторантско училище "Образ и време"

ЦАИ 09/06/2008

eikones, Националният център за подготовка на учени (NCCR), базиран към Университета в Базел, и по-специално работната група "Критика на иконичността" е посветен на изучаването на образи и обединява повече от 30 млади учени в това начинание. От 1-ви януари 2009 г. ще бъдат финансирани 12 стипендии на докторанти, които желаят да посветят своето дисертационно изследване в рамките на темата "Образ и време". Стипендиите са за период от 3 години като са обект на междинна оценка и продължение.

Целите на докторантското училище "Образ и време" са:

- да изследва различните нива и структури, чрез които времето конституира образи;
- да анализира времевостта на самия образ;
- да постави под въпрос степента, в която времето само по себе си носи иконични качества ( за повече подробности ТУК - на английски и на немски ТУК.

Поканата е насочена към:

- докторанти от областта на философията, социологията, история на изкуството, литературознание, културология, кино и медии, египтология, изследвания на исляма (или други писмени култури), история, наукознание, теология, както и други свързани науки - психология, естествени и технически науки;
- изследователи в областта на визуалните изкуства и тяхната теория
- няма географски ограничения.

Изисквания
- завършена с отличие магистърска степен
- изследователски опит в посочените области
- езикови изисквания: Немски (основен език на проекта) - минимум от много добро пасивно владеене на езика е задължителен; английски: много добро активно владеене на езика е задължително; Френски, Италиански, Испански са предимство
- желание за работа в интердисциплинарен екип

Документите за кандидатстване:
- CV и мотивационно писмо;
- проектно описание (3-5 описание)
- примерен текст (откъс от дипломна работа, макс. 20 страници)
- копия от дипломи и успех;
- контактите на двама препоръчители.

Краен срок: 19 юли 2008 (важи пощенското клеймо)

Контакти:
Helen Dunkel

+41 61 267 1803

Address:
eikones
Graduate College Image and Time
Rheinsprung 11
CH 4051 Basel


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.