Начало > Новини

"Социална интеграция и съгласие в пост-комунистическа Европа"

ЦАИ 13/06/2008

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Център за руски, централно и източно-европейски изследвания (CRCEES), Университета в Глазгоу, 17-18 октомври 2008 г.

Редица научни изследвания се занимават с отношенията между доминиращи и маргинални(маргинализирани) групи в Източна Европа. Като се фокусират върху държавната политика, социалната и културната дискриминация, малцинствата, етническите проблеми и отделни случаи на локално ниво, те разкирват голяма част от динамиката на конфликтните и кооперативни взаимодействия на различни нива от обществения и политически живот и тяхното концептуализиране. Настоящият семинар се стреми да интегрира съществуващите подходи и да се насочи към проблема за реципрочното влияние и взаимодействие между процесите на интеграция и общественото съгласие на различни аналитични нива. Например, връзката между институциите, мнозинствата и малцинствата като социални групи и като индивидуални контакти.

Конференцията е предназначена за млади изследователи в процес на докторска работа или наскоро защитили, които могат да предложат оригинален принос към поставения проблем и са заинтересовани от интердисциплинарен диалог.

Очакват се доклади, насочени към теоретически или методологически аспекти, или които се фокусират върху анализ на частни случаи в отделни страни от Източна Европа. Тематичната насоченост на предложенията могат да съсредоточат върху следните въпроси:

(i) Как възприемате понятията за интеграция и съгласие от гледната точка на вашия доклад и кои са вашите предмети на изследване?

(ii) Кои са актьорите в процеса на интеграция и какви стратегии прилагат те?

(iii) ...

(iv) Кои фактори в определен контекст са пречка или усложняват интеграцията?

Кандидатстване

Изпратете резюме на предлагания доклад с размер не повече от 300 думи и кратко академично CV, посочващо институционална принадлежност, изследователски опит и пълни контакти до 1-ви август 2008.

Организаторите покриват една нощувка и осигуряват финансиране за пътните разходи без да гарантират пълното им покриване.

Кандидатите, които разчитат на финансова подкрепа, трябва да осигурят предварителен разчет за пътните си разходи.

За контакти:
Helen Lowther, University of Newcastle:
Ada-Charlotte Regelmann, University of Glasgow:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.