Начало > Новини

Стипендии за млади учени

ЦАИ 04/12/2006

Дом на науките за човека и обществото (София)

Изследователски стипендии за млади учени в областта на социалните и хуманитарните науки

Дом на науките за човека и обществото (София) обявява с подкрепата на Дом на науките за човека (Париж) и на Министерство на външните работи на Република Франция програма за стипендии, отпускани на млади изследователи в областта на история на сегашното време, социология, политическа антропология и културология. Институционално стипендиантите ще бъдат включени в Изследователския семинар на Дом на науките за човека и обществото. Кандидатурите ще бъдат обсъдени от оценяваща комисия, включваща представители на Дом на науките за човека и обществото (София), Дом на науките за човека (Париж) и Посолството на Република Франция в България. Два типа стипендии ще бъдат отпуснати:

1. За докторанти (на възраст до 30 години), чиято дисертация е в завършващ стадий;

2. За постдокторални изследвания в цитираните области, предложени от университетски преподаватели или научни сътрудници от БАН, работещи на постоянен трудов договор и на възраст до 40 години.

Документите се попълват на български и на френски, английски или немски език. Пакетът включва попълнени формуляри, автобиография, списък с публикации, фотокопия от необходимите дипломи, две препоръки и индивидуален изследователски проект.

Стипендиите са за период от шест месеца.

Краен срок за подаване на документите - 18 февруари 2007 година.

Приемно време: понеделник и сряда от 14 часа до 16 часа.

Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, етаж V, стая 511, тел./факс. 870 53 76.

Формулярите могат се получат и по електронна поща от Жана Дамянова на адрес: или да се изтеглят от сайта на фондацията: www.mshs-sofia.com


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.