Начало > Новини

"Балканите отвъд национализма и етническата идентичност - международни отношения и идеология"

ЦАИ 17/06/2008

Автор: Павлос Хатцопулос
Език: английски
256 стр.
ISBN: 9781845115036
2007

През последните десетилетия се възприе схващането, че национализмът е в основата на модерната история на Балканите. В своето дръзко и противоречиво изследване Павлос Хатцопулос преобръща това гледище нагоре с главата. Чрез оригиналното си вглеждане в не-националистическите идеологии на Балканите между двете войни, авторът поставя под съмнение често предполаганата близка връзка между Балканите и национализма и твърди, че национализмът не е единственият структуриращ принцип на модерната история на региона. Фокусирайки се върху идеологиите на комунизма, либералния интернационализъм и аграризма, Хатцопулос разглежда как те си взаимодействат с националната идеология. Демонстрира как не-националистическите схващания конкурират доминиращия национализъм. Той дори оспорва националистическото тълкуване на само понятие "Балкани".

"Балканите отвъд национализма и етническата идентичност" ревизира съвременните дебати около региона като критична точка от европейската карта и оспорва национално-центричните й параметри. Предлагайки да възприемем Балканите като спорно политическо понятие, книгата се стреми към изцяло нова интерпретация на характеристиките на региона.

ЗА АВТОРА

Павлос Хатцопулос е научен сътрудник във Фондацията "Папандреу",  Гърция и е редактор на електронното политическо списание "Re-public". Редактор е на сборника "Религията в международните отношения: завръщането от изгнание"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.