Начало > Новини

Стипендии "Културна ориентация и институционален ред в Югоизточна Европа"

ЦАИ 18/06/2008

ПОКАНА за участие в конкурс

Германската научна фондация (DFG), изследователска група "Културна ориентация и институционален ред в Югоизточна Европа" към Университета "Фридрих Шилер" в Йена (в сътрудничество с Университета в Ерфурт обявява конкурс за четири стипендии за млади учени/докторанти от Югоизточна Европа от областта на изкуствата, социалните и хуманитарните науки.

Краен срок: 20-ти юли, 2008 г.

Кандидатите трябва да са завършили бакалавърска/магистърска степен или скоро да им предстои завършване. По време на влизането в екипа на изследователската група се очаква те да са получили дипломите си.

Продължителност: една година, от 1-ви октомври 2008 до 30-ти септември 30th 2009. Стипендията е на стойност 737,00 € за всеки месец.

Стипендията е предназначена да послужи като подготовка за започване на докторантура, което предполага, че може след изтичането й да се кандидатства за докторска стипендия към изследователската група. Тя трябва да послужи за подобряването и специализирането на немския език на кандидата. Възможно е посещаването и на университетски курсове, които да помогнат за покриване на изискванията при последващото кандидатстване.

Кандидатите трябва да попадат в профила на изследователската група. Фокусът пада върху конфликта между културните основи на обществата от Югоизточна Европа и Западната концепция за политика, култура, религия и общество, както и техните институционални форми. Специфичен акцент се поставя върху въпроса за връзката между колективност и индивидуалност по всички културни нива и поведенчески модели, върху основата и структурите на конфесионалните, религиозните и етническите форми на съжителство, както и върху взаимстването и адаптирането на институционални модели. Стипендията предполага редовно участие в мероприятията на изследователската груpa. Предполага се, че стипендиантът ще е осигурил мястото си за престой в Йена в моментана започване на стипендията.

Документите включват:

- Curriculum Vitae
- Диплом за завършено висше образование или очаквано такова, придружено от препоръка
- мотивационно писмо (max. 2 стр.)

и те трябва да бъдат изпратени до 20-ти юли 2008 г. на:

Prof. Dr. Joachim von Puttkamer
Historisches Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fürstengraben 13
D-07743 Jena


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.