Начало > Новини

Подпомагане на изследователски срещи и визити от CEU и HESP

ЦАИ 20/06/2008

Възможността за финансиране се осъществява от Проекта "Сравнителна история" на Централно-европейския университет и Програмата на Отворено общество за подпомагане на висшето образование (HESP)

Програмата HESP на "Отворено общество" предоставя чрез Централно-европейския университет и неговия Проект по сравнителна история финансови средства за изследователски обмен и организирането на малки научни срещи.

Целта на проекта е да се засили институционалното и професионално сътрудничество в областта на преподаването и изучаването на история.

С настоящата обява програмата кани кандидатури за организирането на международни научни срещи и индивидуални стипендии за мобилност на докторанти и преподаватели за периода 1-ви октомври до 15-ти декември 2008 г.

Тазгодишната тематична рамка е “Преподаването на сравнителна история в Източна, Централна и Югоизточна Европа". Предложенията се очаква да са насочени към теоретично осмисляне на влиянието от прилагането на сравнителен подход за преосмислянето на историята в Източна и Централна Европа или да формулират конкретна преподавателска програма. Най-успешните кандидати ще бъдат поканени за участие в общата годишна конференция на Проекта за сравнителна история през идната академична година.

Адрес за контакти:

Dr. Péter Apor
Central European University
Nádor u. 11.
1050 Budapest Hungary
[email protected]

Пълната информация за конкурса може да видите в английската версия на новината!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.