Начало > Новини

"Свобода и демокрация: европейски гледни точки, европейски перспективи"

ЦАИ 07/07/2008

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Първа международна конференция
Катедра по философия, Приморски университет,
Катедра по политология и международни отношения, Swansea University
Философски семинар, Университета "Мартин-Лутер"
Словения, 4-6 декември, 2008 г.

Организационният комитет на конференцията кани предложения за доклади със следната тематична насоченост:

- Херменевтика на свободата и демокрацията в съвременна Европа
- Договорите на ЕС: политически и философски аспекти
- Европейските институции (съдилища, парламенти, изпълнителна администрация, бюрокрация) и разбирането за свободата, отговорности и/или демокрация в различни контексти
- Източна Европа (1989-91) и политическата философия
- Югоизточна Европа, Турция и ЕС
- Европейски етос и концепцията за европейско гражданско общество
- Социална солидарност, интеграция и концепции за европейска гражданственост
- ЕС като либерален правен ред
- Свобода, справедливост, демокрация и капитализмът(ите) в Европа
- Миграция, граници и нови територии на мултикултурализъм: политически, правни и социални аспекти
- Сравнителни перспективи (например, ЕС и САЩ)

Други теми, свързани с общата тематика на конференцията също ще взети предвид.

Секции:
Политическа философия, философия на правото, политическа и социална етика, политология, интердисциплинарни изследвания

Студентска секция:
Студенти и докторанти могат да участват в конференцията с доклад до 10 минути върху посечените теми. Избрани доклади на студенти и докторанти ще бъдат интегрирани в основните сесии  на конференцията.

Работни езици: Английски и немски

Регистрация:
Може да се рагистрите като пишете на и дадете имената си, адрес, институция, академична позиция, имейл и телефон, заглавие на доклада, резюме. Такса за регистрация: няма.

Краен срок за подаване на документите: 1-ви септември, 2008 г.

Всички резюмета ще бъдат публикувани в нарочен сборник. Той ще се разпространява по време на конференцията. Обемът на резюметата не трябва да надвишава 150 думи

Доклади:

Обемът им трябва да е подходящ за 15-минутно представяне. Всички одобрени доклади ще бъдат включени в сборник на конференцията, който ще излезе през есента на 2009 г. в специален брой на сп. Poligrafi - (ISSN 1318-8828). Повече информация за списанието: http://poligrafi.nova-revija.si


Контакти:

Tomaž Grušovnik
University of Primorska
Science and Research Centre Koper
Garibaldijeva 1
SI-6000 Koper
Slovenia
Phone: +386 5 6637 700
Fax: +386 5 6637 710
Email:
Web


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.