Начало > Новини

Интердисциплинарна конференция "Природа и общество"

ЦАИ 10/07/2008

"Българско общество за проучване на осемнадесети век",
със съдействието на Френския институт в София и Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

организира

интердисциплинарна конференция на тема
Природа и общество

Конференцията е посветена на творчеството на Жан-Жак Русо и неговата рецепция в Европа.

Акцентът следва да падне върху:

- природа и педагогика;
- "Общественият договор" и приложението му в европейските общества;
- преводна рецепция и прочит на Русо извън Швейцария и Франция;
- "пречистените" нрави и техническият прогрес в европейската модерност.

Конференцията ще се проведе на 17 и 18 октомври 2008 г. в София. По случая ще бъде организирана изложба във фоайето на НБ "Св. св. Кирил и Методий".

Тема и резюме (до половин страница) се приемат на ел. адрес:

Организационен комитет:

- Рая Заимова
- Николай Аретов
- Галина Меламед


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Христо Тодоров (София) - Хобс и Русо за естественото състояние на човека

Марсел Дорини (Париж) - Проблемът за робството в творбите на Жан Жак Русо: нови полемики

Лидия Денкова (София) - Русо за свободата

Юбер Гишарус (Париж-София) - Речта на Русо за политическата икономия

Ирина Бъдеску (Букурещ) - “Сен Прьо, т.нар. Русо, Подпис: Волтер”

Мая Тименова (Пловдив) - “Мечтите на един самотник” на Русо: безпокойството на добродетелта

Рени Йотова (София) - Понятието за “майчин език” в “Есе за произхода на езиците” на Русо

Мадлен ван Стрин–Шардоно (Лайден) - Рецепцията на “Емил” (1762) в Холандия през ХVІІІ в.

Ана Табаки (Атина) - Природа, нрави и прогрес: залогът на модернизацията в модерната гръцка култура

Паскалис Китромилидис (Атина) - Русоисткият театър в Гърция

Надя Данова (София) - Отгласът от идеите на Русо – Мерсие в утопичната балканска книжнина

Николай Аретов (София) - Българските образи на Русо

Юлия Николова (Пловдив) - “...Тука, дето съм родена” (Русоистките възгледи за природа, нрав и възпитание в българската книжнина от ХІХ в. като топосни координати)

Пламен Божинов (София) - Идеите на френското Просвещение и на Ж.-Ж. Русо във възгледите на Марко Балабанов за напредъка

Елена Гетова (Пловдив) - Възрожденските нрави и техническият прогрес. Проектът Иван Богоров

Рая Заимова (София) - Русо – Крачунов или за един български прочит

Ана Крвавич (Варшава) - Политическите идеи на Русо в Полша

Жерар Лоден (Париж) - Рецепция на политическата мисъл на Русо в Германия

Тамара Стоилова (София) - Русо и Русия

Благовеста Чолова (Брюксел-София) - Концепцията за народ у Русо и европейската идентичност

Ангелина Вачева (София) - Спорът между Русо и г-жа д’Епине за женското възпитание и отзвукът му в мемоарите на Екатерина ІІ

Илеана Михаила (Букурещ) - Русо в Румъния

. Ериона Тартари (Монпелие–Драч)
Рецепция на творчеството на Русо в Албания

Мишел Термол (Монс) - “Емил” и педагогиката за природата през ХХІ век

Очаквани теми от:

Галина Меламед, Лидия Михова, Николай Чернокожев

* Работни езици – български и френски


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.