Начало > Новини

"Европейските градове между демокрацията и тоталитарните системи"

ЦАИ 11/07/2008

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИИ

Интернет сайтът "Европейски град" (www.europeancity.cz) публикува покана за статии по посочената тема.

XX-ти век ни даде не само нови политически системи, но и напрегнати дебати върху преустрояването на съществуващи градове, възстановяването на разрушени и построяването на нови такива. Въпреки че демократичните общества и тоталитарните леви и десни движения претендират за различна икономическа, обществена и политическа организация, настоящата покана се надява да изследва техните прилики и разлики като се фокусира върху влиянието на авторитарните и демократичните политики върху градското планиране и градоустройството през XX век.

Очакваме предложените текстове да повдигнат въпроси за предизвикателствата на модернизма, променящото се схващане за гражданство в градската политика след 1917 (1945), и взаимодействието, дебатите, взаимстването и сътрудничеството между "Изток" и  "Запад" в архетектурата. Статите могат да обхващат широк набор от дисциплини - история, етнология, политология, социология и градско устройство.

Моля, изпратете вашите предложения на имейл до Ana Kladnik ( ) до 15-ти септември 2008 г. Окончателният вариант на текстовете трябва да се изпрати на ( ) до 30ти септември 2008.

Повече подробности за форматирането и стандартите на статиите може да видите в английската версия на новината.

Езици на предлаганите текстове: английски, чешки и словашки.

Трябва да предоставите също:
- Кратко резюме (4 изречения максимум) и списък с ключови думи (5-10)
- Контакти за връзка с автора, заедно с имейл и кратка биография (до 3 изречения).

Моля, всички изображения да бъдат изпращани като отделни файлове в *.jpg или *.tif  формат.

Авторите на статиите, избрани за публикацията, ще получат хонорар.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.