Начало > Новини

Програма "Гражданско образование в действие"

ЦАИ 14/07/2008

Проект на Федералната централа за политическо образование на Германия и фондация "Роберт Бош"

Тази стипендиантска програма дава възможност на обществено ангажирани млади източноевропейци (25-35- годишни), владеещи немски език – както да придобият теоретични познания и практически опит в сферата на гражданското образование в Германия, така и да осъществят собствен проект по актуален обществен проблем.

Клуб "Европеистика" беше избран от Федералната централа за политическо образование на Германия за координатор за България на инициативата "Гражданско образование в действие".

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Клуб Европеистика (http://evropeistika.dir.bg) беше създаден в Русе през 2004 г., с цел да оказва активна подкрепа на процесите на европейска интеграция и развитието на гражданското общество в България. В поредица от семинари, обучения, информационни кампании, научноизследователски и медийни проекти, клубът се утвърди като лидер на мнение и генератор на идеи по актуални обществено-политически и социокултурни теми с регионално, национално и международно значение.

Най-актуалната инициатива, в която Клуб Европеистика участва, е озаглавена “Гражданско образование в действие”. Това е съвместна стипендиантска програма на Федералната централа за политическо образование на Германия (http://bpb.de) и фондация “Роберт Бош” (http://bosch-stiftung.de).

Подробности за програмата и начина на кандидатстване са публикувани на: http://bpb.de

Съзнавайки своя ангажимент към укрепването на структурите на гражданското общество в България, Клуб Европеистика инициира също така изграждането на мрежа от неправителствени организации и индивидуални мултипликатори, които са готови да си сътрудничат при осъществяването на съвместни проекти за повишаване гражданското самосъзнание и политическата култура на българското общество. Включването в мрежата е възможно след попълване и изпращане на регистрационен формуляр.


За контакти:
Силвена Гарелова
GSM: 0896/753 269


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.