Начало > Новини

Покана за участие в "Пазарите като мрежи"

ЦАИ 06/02/2009

Международна конференция, организирана от ISA, RC02 “Economy and Society”, Катедра "Социология", Софийски университет и Българската социологическа асоциация.

25 - 26-ти септември, 2009 г., София

Публикуваме поканата отново, защото има промяна в условията за финансиране на участието. Вижте пълната английска версия за подробности.

Тематична насоченост:

• Понятието за мрежа; формиране на мрежи, поддръжка и разпадане: мрежовата структура на социалния капитал; пазарите като социални мрежи

• малки и средни предприятия, семейни мрежи и миграция в глобализращия се свят

• Корпорациите в мрежите – национална (дис)интеграция?

• Различно пазарно поведение – различни мрежи

Основната цел на конференцията е да привлече доклади, представящи нови и неоповестявани емпирични данни, теоретични постановки и, разбира се, комбинация от двете.

Официален език: английски

Краен срок за подавдане на документи: 01 март 2009 г.

Повече подробности може да видите в английската версия на новината!

Контакти:

доц. Таня Чавдарова (Софийски университет, Катедра "Социология"
бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, София 1113)
факс: +359 2 870 6260
E-mail: [email protected]
http://www.netmark.bsa-bg.org


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.