Начало > Новини

"Европа в Близкия Изток и Близкия Изток в Европа"

ЦАИ 01/11/2011

Десет посдокторантски стипендии за академична година 2012 - 2013 в Берлин.

Изследователската програма има за цел да преосмисли ключови понятия и основания, свързващи и разделящи Европа и Близкия Изток. Проектът е насочен към германски и чуждестранни експерти и изследователи, посветени на тематиката, и работещи в университети или изследователски институции.

Програмата 'Европа в Близкия Изток и Близкия Изток в Европа' иска да подкрепи проекти от областта на историко-критическата филология (траен изследователски интерес към литературите на Близкия Изток и тяхната история), социалната история на градовете и изследвания на Близко-източната политическа и философска мисъл (християнство, юдаизъм, ислям, секуларизъм). Общият контекст е не само от областта на cultural studies, но и също през фокуса на европейската интелектуална история и други академични дисциплини. Програмата изследва модерността като историческо пространство и концептуална рамка.

Програмни приоритети:

1) подкрепата на изследователски проекти, които са фокусирани върху богатото и комплексно наследство и контакти между Европа и Близкия Изток; 2) преоценката на генеалогичните понятия за митични 'начала', 'произходи' и 'самобитности' във връзката им с културата и обществото; и 3) преосмислянето на ключовите понятия на споделената модерност в светлината на съвременните културни, социални и политически взаимозависимости, стоящи в основата на идентичностите, както и на националните, културни и регионални канони и епистемологии, установени през XIX в.

УСЛОВИЯ

Стипендиантите са предназначени за учени историци, филолози, политически философи, изследователи на религиите и социолози, които смятат, че индивидуалните им академични интереси се вписват в параметрите на програмата. Изследването ще се провежда в Берлин като стипендиантът ще бъде интегриран към университет или друга изследователска институция. Официалният език на проекта е английски. Месечната стипендия възлиза на 2.250 € (и допълнителни средства за придружаващи разходи).

Срокът на стипендията е по правило от 1 октомври 2012 до края на юли 2013 г. Кандидатът трябва да е получил докторската си степен не по-рано от 2004 г.

Документите за кандидатстване трябва да съдържат 1.) curriculum vitae, 2.) от 2 до 4 страници описание на проекта 3.) откъс или цяла публикация, доклад, или глава от дисертацията на кандидата (до 20 страници) и 4.) препоръка от един университетски преподавател.

Документите трябва да бъдат изпратени по електронен път като word документ ил PDF на английски не по-късно от 10 януари 2012 г. на адрес:

E-mail:
Europe in the Middle East - the Middle East in Europe
c/o Wissenschaftskolleg zu Berlin
Attn: Georges Khalil
Wallotstrasse 19, 14193 Berlin
Fax +49 30 - 89 00 12 00

За допълнителна информация: http://www.eume-berlin.de


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.