Начало > Новини

Покана за участие в "Религия, секуларизация и нация"

ЦАИ 08/01/2009

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Годишна конференция за докторанти и магистри
Изследователска група "Британски модерности"
Университета на Илинойс в Урбана-Чемпейн, САЩ
3-4 април 2009 г.

Изследователската група "Британски модерности" в сътрудничество с Катедра "Критика и интерпретативна теория" на Университета на Илинойс в Урбана-Чемпейн и Програмата за научни изследвания в хуманитаристиката кани участници с най-различна дисциплинарна основа и методологическа ориентация за своята годишна конференция. Форумът ще бъде открит с лекция на Gauri Viswanathan от Колумбийския университет.

Пълно тематично описание може да видите в английската версия на новината!

Възможни тематични насоки са (списъкът не е изчерпателен):

- секуларизация, прогрес и модерност
- религия, национализъм и общност
- плурализъм и толерантност
- знание и вяра
- империята и неприобщимия "Друг"
- политическа теология и обществени религии
- алтернативни религиозни истории
- религиозна конверсия, историчност и тайнство

Одобрените доклади ще трябва да бъдат предадени не по-късно от 14 март, 2009 г.

Моля изпратете резюмето (300 думи) на своето 15-минутно представяне на . Крайният срок за подаване на резюмето е 15 февруари, 2009 г. Одобрените доклади ще бъдат обявени до 20 февруари, 2009 г. В текста на имейла си, моля, включете следната информация: име, университет и катедра, образователна и/или научна степен и заглавие на доклада.

За контакти:

Zia Gluhbegovic and Elizabeth Hoiem
English Department
University of Illinois at Urbana-Champaign
608 S. Wright St.
Urbana, IL 61801
Email:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.