Начало > Новини

"Концепции и последствия от мултиезичността на ЕС"

ЦАИ 16/01/2009

Международен семинар в Колежа за комуникация и бизнес в Будапеща, 25-26
септември 2009 г.

Организатори: Jolán Róka (от Колежа) и László Marácz (Амстердамския университет)

Европейският съюз има 27 страни членки и играе важна роля в ежедневието на своите 480 милиона граждани. В същото време Съюзът признава 24 'национални' езика като официални. Навярно този брой ще се увеличава, ако общността продължи да се разраства през следващите години.

Какви са съществуващите концепции за развитие на политиката на Съюза в областта на езиците? Какви са реалистичните концепции за справяне с неконтролируемата мултиезичност? Има ли уроци, които трябва да се научат, от историята на мултиезичните империи и държави в Европа?

Последствията от мултиезична Европа като Вавилон повдигат няколко важни за изследване от различни дисциплини въпроси. Системният подход към проблема изисква различна експертност и прилагането на методи от различни области. По тази причина организаторите очакват предложения от правна, лингвистична, литературна, историческа, културна, преводаческа, социална и политическа перспектива.

Семинарът ще се съсредоточи върху следните въпроси (без те да изчерпват възможните теми за дискусии):

- Ще бъде ли възможно продължението на европейската интеграция при наличието на 24 официални езика?

- Какви са историческите поуки от мултиезичните империи и държави в Европа - Хабсбургската или Югославия?

- Какъв е правния статут на езика и езиците в Европа?

- Каква е връзката между глобализацията, lingua franca и езиковата политика на Съюза?

- Какви са перспективите за регионалните, малцинствените и застрашените езици в Европа?

- Какви са последствията от една Вавилонска Европа за общуването между европейските граждани; за комуникацията им с европейските институции и пр.

- Какви са последствията от мултиезичността с оглед на обществено-важни области като езиковото образование, правната система и др.?

- Счита се, че езикът е важен белег на идентичност. Каква е националната, регионалната и етническа идентичност на мултиезичните хора?

- Какви са последствията за мултиезичността от мобилността и миграцията в Европа?

- Медиите, изкуствата и летературата обикновено функционират в контекста на националния език. В отсъствието на споделен европейски език как може да се създадат общо-европейски медии, култура и обществена среда?

Резюметата от най-много 300 думи може да изпращате чрез имейл ([email protected] и [email protected]) до 15ти февруари 2009. Одобрените докладчици ще бъдат помолени да предадат писмена версия на доклада си преди семинара. Докладите ще бъдат публикувани в англо-езичното академично списание Kommunikáció, Média, Gazdaság (KMG, Communication, Media and Economy).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.