Начало > Новини

"Обединена Европа - Разединена памет" и "Религия и секуларизъм"

ЦАИ 27/01/2009

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

за млади изследователи в две тематични направления:
"Обединена Европа - Разединена памет" и "Религия и секуларизъм"

ЦЕЛИ

Институтът по хуманитарни науки във Виена дава изследователски стипендии на млади учени в началото на своята академична кариера с цел да проведат тяхно индивидуално научно изследване, докато пребивават в Института и са част от международната научна общност на IWM, състояща се от приблизително 40 гост стипендианти и млади изследователи всяка година.

УСЛОВИЯ
Учени, които са посветили заниманията си по теми близко до "Обединена Европа - Разединена памет" and "Религия и секуларизъм" са добре дошли да прекарат шест месеца в Института. Стипендията е в размер на 10.500 Euro за докторанти и 15.000 Euro за постдокторанти и покрива пътни, настаняване във Виена, здравна застраховка и осигуровка. Институтът осигурява работно място с достъп до интернет и имейл, както и други придобивки, свързани с ежедневната изследователска работа.

ИЗИСКВАНИЯ
- да сте докторант или постдокторант
- да не сте по-възрастен от 35
- да работите по проект, свързан със споменатите по-горе полета

Няма дисциплинарни ограничения в рамките на хуманитарните и социалните наукию

Работен език: английски

КАНДИДАТСТВАНЕ
Трябва да включите следните документи:

- Формуляр, който може да намерите на сайта на IWM
- Мотивационно писмо, което включва очакваните резултати и ползи за кандидата, както и приносът му към изследователските приоритети на Института
- Проектно описание на английски (максимум 5 страници)
- CV + Публикации
- Имената и контактите на трима препоръчители

Кандидатурите се приемат постоянно и няма краен срок. Оценката се прави в рамките на три месеца. Моля, изпратете документите си до:

Institut für die Wissenschaften vom Menschen
Fellowship Coordinator
Spittelauer Lände 3
1090 Wien
Austria

Или чрез имейл на:
fellowships [at] iwm [dot] at
Subject: Junior Visiting Fellowships

Пълната информация за конкурса може да видите на:
www.iwm.at/fellowships.htm


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.