Начало > Новини

"Балканският XIX в. Други прочити." е вече в книжарниците

ЦАИ 20/12/2006

Книгата е съвместно издание на Център за академични изследвания София и РИВА.


Книгата представя доклади и статии, представени в рамките на т.нар. "Исторически клуб", редовен изследователски семинар на Център за академични изследвания. Съдържа текстове на Диана Мишкова, Даниела Колева и Иван Еленков, Александър Везенков, Чавдар Маринов, Румен Даскалов, Николай Поппетров, Мартин Иванов, Десислава Лилова и Стефан Дечев.


"Настоящият сборник не е тематичен в обичайния смисъл на думата. Включените в него текстове са плод не на предварително зададена тема, а на двегодишна дискусия без строго тематично поле, но с ясен историографски проблем ..." (откъс от "Вместо въведение,..." на Диана Мишкова)


Библиографска информация:

Балканският XIX в. Други прочити.
Център за академични изследвания София,
Издателство РИВА
2006 г.
Диана Мишкова, съставител, научна редакция
Веселин Цаков, художник
ISBN-10: 954-320-082-3
ISBN-13: 978-954-320-082-5

Изданието се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация "Андрю Мелън", САЩ.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.