Начало > Новини

Покана за участие: "Нови подходи към Студената война"

ЦАИ 17/02/2009

Пълната информация за конференцията е налична в английската версия на новината!

Деветата по ред конференция "Алексантери" на тема "Отново за Студената война" се организира от Института "Алексантери" и ще се проведе в Хелзинкския университет на 29 - 31 октомври 2009 г.

Цели:

Традиционните изследвания върху Студената война се фокусират около конфликтите и противоборствата като стъпват върху държавните и дипломатически отношения. Настоящата конференция се опитва да предложи алтернатива на този традиционен анализ като се вгледа и концептуализира по нов начин историите от ерата на Студената война. Оставяйки настрана противопоставянето Изток-Запад и сблъсъка на супер силите, форумът ще се съсредоточи върху отношения, които протичат въпреки Желязната завеса. Наред с големите сили, индивидуалните актьори и техните най-различни истории повлияват на посоката на 'общата' история.

Теми:

- Контакти отвъд границите. Културни, икономически и политически обмени, контакти и сътрудничество; know-how и трансфер на технологии.

- Зад сцената и отвъд държавата. Личности и мрежи, не-правителствени и не-държавни актьори.

- Ефектите от Студената война. Влиянието на Студената война върху транснационалните преноси на идеология, култура, гражданско общество, общуване и идентичности, ежедневие и консумация, "другия".

- Студената война и настоящето. Политики на миналото; Vergangenheitsbewaltigung, (n)ostalgia.

- За Студената война по нов начин. Критическа реконцептуализация и периодизация; нови подходи, теории и методологии. Студената война като перспектива или ограничение.

Гости на конференцията:

- Nadia Arbatova, Institute of World Economy and International Relations, Russia
- Jessica Gienow-Hecht, Goethe-University Frankfurt am Main, Germany
- Serguei Oushakine, Princeton University, USA
- Yale Richmond, USA
- Jadwiga Staniszkis, University of Warsaw, Poland
- Jeremi Suri, University of Wisconsin-Madison, USA

Срокове:

- Панелни предложения (около 500 думи): 15 март, 2009 г.
- Индивидуални доклади (около 300 думи): 15 март, 2009 г.
- Селектиране на участниците: 30 април, 2009 г.
- Конференцията: 29 - 31 октомври, 2009 г.

Още информация и подаване на заявка за участие:
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/conference2009.

За контакти:

Riikka Nisonen-Trnka
Eeva Korteniemi


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.