Начало > Новини

"Миграция и европейска интеграция"

ЦАИ 24/02/2009

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

12.03.2009 г., 16.20 часа
Нов Български Университет - Аула

Център за миграционни изследвания
В рамките на семинар “Миграционна политика”

Лектор: Паоло Руспини
университет Лугано, Швейцария

Дискутант:
доц. д-р Анна Кръстева

Лекцията е на английски език с осигурен превод!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.