Начало > Новини

"Причинността: онтологичен концепт или обяснителна схема?"

ЦАИ 01/03/2009

СЕМИНАР

Производство и каузалност, продуктивност и репродукция: понятийни конструкции и проекциите им в съвременния свят

към проект

“Продуктивни онтологеми в обществото на знанието”
Институт за философски изследвания - БАН


Доклад на Проф. д.ф.н. Ангел Стефанов
(Институт за философски изследвания - БАН)

на тема:

Причинността: онтологичен концепт или обяснителна схема?

Коментар по темата:

Доц. д-р Лилия Гурова
(Нов Български Университет)

12 Март 2009 г. (Четвъртък), 18:30 ч.
Заседателна зала на Институт за философски изследвания
Бул. “Патриарх Евтимий” № 6
www.projectoria.org
Mobile: + 359 884 243 370

АНОТАЦИЯ

Подобно питане би могъл да постави, на пръв поглед, един недообразован философ. Защото, ако оставим настрана твърдите скептици и някои заклети постмодерни анти-метафизици, то европейската философска традиция от Аристотел до наши дни облича причинността в по-рехави или по-плътни онтологични одежди. Обяснителните схеми имат място само като апликация към тези одежди. Съвременните им кройки обаче са толкова несхождащи се, че общият елемент в тях остава само апликацията.

За да подкрепя тази моя теза ще се опитам да намеря отговори на следните два въпроса:

(1) Съществуват ли безпричинни (не причинени, спонтанно възникващи) явления?

(2) Има ли различни форми или типове причинност, и ако да, то кое е онова, присъщо на всички тях, което ги обединява тъкмо като прояви на един общ принцип?


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.