Начало > Новини

"Уилям Гладстон, викторианство и национализъм в историческа и литературна перспектива"

ЦАИ 30/03/2009

Покана за участие в конференция по случай 200 годишнината на Уилям Гладстон
Нов Български университет, 20-21 ноември, 2009 г.

Уилям Юърт Гладстон (1809-1898) е необикновена историческа фигура в най-различни аспекти. Значим символ на Викторианската епоха, той в същото време е нетипичният и неортодоксален викторианец. Като национален и световен лидер той остава следи върху много страни от живота на Британското общество: от социално-икономическата и политическата система до университетското образование, както и върху далечни страни като България, Южнар Африка и САЩ. В същото време Гладстон е учен и писател, чийто огромни интелектуални интереси започват от Омировите епоси и стигат до поезията на Тенисън.

Историческият департамент на Нов Български Университет и Българското общество за Британски изследвания организира конференция, която да чества 200 години от рождението на Уилям Гладстон. Тя ще се проведе в НБУ на 20 и 21 ноември 2009 г.

Работни езици: български, английски

Панелите на конференцията ще се ориентират около:

- Гладстон и Викторианството;
- Европейски национализъм и самоопределение;
- Език и политика;
- Европейската сцена и хуманитарната намеса.

Предложения за доклади и резюме (до 200 думи) може да изпращате до доц. Румен Генов на: , до 31 юли 2009 г.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.