Начало > Новини

Международна конференция "Едгар Алън По - маргинален и универсален"

ЦАИ 04/03/2009

На 30 и 31 октомври 2009 г.

АКСЛИТ организира Международна научна конференция,
която ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски”,
със съдействието на Българската асоциация по американистика

на тема: Едгар Алън По - маргинален и универсален

ПОВОДЪТ

През 2009 година се навършват 200 години от рождението и 160 години от смъртта на Едгар Алън По (Edgar Allan Poe). Неговата съдба и литературното му наследство привличат неспирно поколения читатели, изследователи и писатели. Произведенията му вдъхновяват мнозина творци в най-различни други изкуства. За живота му, изпъстрен със загадки, както и за неговата смърт, не престават да се носят легенди. Може би и поради тази тайнственост, личността и делото на По неведнъж стават жертва на пренебрежение и недооценяване.

Живял и творил далеч от европейските законодатели на литературата, този неин мощен преобразовател попада в маргиналията на родния си литературен канон, но пък прекосява много други граници. Най-универсалният американски писател на ХІХ век е досътворен от европейското въображение на Бодлер, Маларме, Мане, Артър Конан Дойл, Доре, Дебюси, в това число и от българското – на Теодор Траянов, Дебелянов, Георги Михайлов и др. „И така, По във всеки смисъл е писател на границите” – пише Цветан Тодоров; затова „неговото творчество е по необходимост маргинално. За щастие, във всяко време има читатели, които предпочитат маргиналиите пред центъра”.


ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Възможни тематични полета:

- Едгар Алън По – основоположник на жанрове и естетически модели в модерната литература: научна фантастика, фентъзи, детективски разкази;
- “(N)ever more” – лириката на Едгар По;
- Е. А. По – готически и романтически;
- „ ... с Безумие, с Ужас, сюжета докрай да развий” – патологично, ужасно, макабрено в разказите на По;
- „Роден отново” – философия, религия и езотерика в творчеството на По;
- Смехът на По – пародийни, карнавални, гротескни и други аспекти;
- Принц(ип)ът на поезията – критическо и теоретично наследство;
- Преводи и рецепция на Е. А. По в Европа и в България;
- Едгар По на екрана – адаптации и филми по мотиви от негови произведения;
- Сюжети, мотиви и образи от По в музиката, живописта, театъра и други изкуства;
- Тайни и загадки в живота и в произведенията на Е. А. По;
- Едгар Алън По в популярната култура на ХХ век.

Таксата за участие е 30 лв. за български и 30 евро за чуждестранни участници. Събраните средства ще бъдат вложени в подготовката и отпечатването на сборник с материали от конференцията. Членовете на АКСЛИТ ще бъдат освободени от тази такса.

Докладите ще бъдат с продължителност 20 минути. Моля, изпратете вашето предложение със заглавие и анотация до 1800 знака на български, английски или френски език не по късно от 15 април 2009 г. до главния координатор доц. д-р Огнян Ковачев на адрес:
или:

Факултет по Славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски”,
бул. „Цар Освободител” № 15,
София 1504.

Организационен комитет:
доц. Огнян Ковачев, доц. Мадлен Данова, ст.н.с. І ст. Николай Аретов, доц. Юлия Стефанова, доц. Румяна Л. Станчева (председател на АКСЛИТ).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.