Начало > Новини

"Югославска Македония 1918 - 1941: периферен регион между репресията и интеграцията"

ЦАИ 30/04/2009

Das jugoslawische Makedonien 1918-1941: Eine Randregion zwischen Repression und Integration

Автор: Нада Босковска
Издателство: Böhlau; Виена (18 март 2009)
Език: немски
ISBN-10: 3205783557
ISBN-13: 978-3205783558

Целта на книгата е да изследва политиката на Белград спрямо югославска македония в периода между двете световни войни. Регион, който е смятан от властта за изконно сръбски и който носи редица сложни проблеми: крайна икономическа изостаналост, премесена с етническо разнообразие и интересите на различни съседни държави и етнически групи. По какъв начин и с оглед на тези обстоятелства новата територия може да бъде интегрирана в държавата?

Книгата анализира методите и еволюцията на сръбската политика и реакциите срещу нея в региона. Преходът от чиста пропаганда и репресии до края на 20-те години към икономически инвестиции и по-умерена интеграция.

Нада Босковска е професор по европейска история в Катедрата по история на Университета в Цюрих.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.