Начало > Новини

"Двадесет години по-късно: Комунистическите режими в Централна и Източна Европа като споделено минало"

ЦАИ 15/05/2009

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

* Дати: 6-7 октомври, 2009 г.
* Място: Двореца "Nostitz", Прага, Чехия
* Работни езици: чешки, английски

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Двадесет години по-късно: Комунистическите режими в Централна и Източна Европа като споделено минало"

Организатор: Институт за изследване на тоталитарните режими, Прага, Чехия
Очакват се предложения за доклади по теми, свързани със следните панели:

1. Transitional Justice
2. "Старите" мрежи в пост-комунистически условия
3. Промяна в политиките и факторите на сигурността
4. Концептуализацията на историята в началното и средното образование през (пост-)тоталитарния период
5. Жизнени стилове и ежедневна култура по време на късния комунизъм

Можете да изпратите резюме на доклада си (не повече от 500 думи), придружен с кратко CV на не по-късно от 10-ти юли, 2009 г.

Одобрените докладчици ще бъдат известени до 24-ти юли 2009 г.

За допълнителни въпроси пишете на: .

Пълният текст на обявата може да видите в английската версия на страницата!


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.