Начало > Новини

"Докторантурата в България: практика и перспективи за развитие"

ЦАИ 20/05/2009

МОН – фонд “Научни изследвания”, Българско дружество по сравнително образование, Списание “Стратегии на образователната и научната политика” и Център по наукознание и история на науката към БАН

ОРГАНИЗИРАТ

на 29 юни 2009 г. от 9:00 до 17:00 ч.,
Конферентна зала “Марица” ет. R в хотел “Родина”,
бул. “Генерал Тотлебен” № 8, София

Международна научнопрактическа конференция на тема:

„Докторантурата в България: практика и перспективи за развитие”

На конференцията ще се обсъдят актуални проблеми на докторантурата в България и ще се споделят успешни международни практики в тази област. Ще бъдат представени действащите докторантски училища и докторантски програми от стартиралите у нас двадесет проекта за „Подкрепа на нови и започнали докторски програми” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Техни представители ще дискутират практически проблеми и резултати, както и иновативни подходи в областта на докторантурата на кръгла маса: “Изграждане и развитие на научния потенциал на младите изследователи”
За участие в конференцията са поканени видни национални и чуждестранни експерти в областта на обучението в докторантура и политиката в тази дейност.

Лице за контакт:
Аделина Илиева


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.