Начало > Новини

"Граници: Инструкция за употреба"

ЦАИ 21/04/2009

Интелектуален фестивал
20.05.-22.05.2009

Гьоте-институт България, ул. Будапеща № 1
Работен език: английски

Границите са културни конструкции, които произхождат от историята на човечеството. Вследствие на нови комуникационни техники или политически влияния възникват деления и разграничения, но също така и нови форми на съпротива, бягство и мобилност. Въпросът за границите се разглежда в негови отделни аспекти като ролята на новите медии и виртуалността, сателитната комуникация и наблюдението, миграцията и метаморфозата на понятията притежание и идентичност, основани на два различни подхода: от едната страна са академичният дискурс на социалните науки и културологията, а от другата – kиното и изобразителното изкуство, които се обръщат към по-широка публика.

Географският фокус се намира на Балканите, този транзитен регион, традиционно осеян с граници, които днес в резултат на новите форми на мобилността и комуникацията се дефинират по нов начин.

Доклади от Ивайло Дичев, Дейвид Морли, Кевин Робинс; художествени проекти на Щефан Хорн, Шон Снийдър, Ергин Чавушоглу, Лъчезар Бояджиев, Флориан Вюст.

Програма (PDF, 25 KB)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.