Начало > Новини

Юбилейна научна конференция "Литературознанието като отговорност"

ЦАИ 22/04/2009

60 години Институт за литература
Българска академия на науките

26 май (вторник) 2009 г.
Българска академия на науките
ул. “15-ти ноември” № 1

ПРОГРАМАТА

Първо заседание

Начало – 9:30 ч.

Откриване
Водещи: Мариета Гиргинова и Данчо Господинов

- Рая Кунчева. Литературознанието като отговорност.

- Елка Трайкова. Институтът за литература – структура и научни постижения.

Поздравителни адреси от България и чужбина.
Откриване на изложбата "Институт за литература – ХХІ век".

Коктейл

Второ заседание

13:00 часа
Водещ: Елка Трайкова

- Лиляна Грашева. Кирило-Методиевска енциклопедия – цели и резултати.

- Доротей Гетов. Каталогизирането на гръцки ръкописи: литературоведът като представител на точните науки.

- Елена Томова. Християнска агиология и народни вярвания.

- Анисава Милтенова. Е-филология: информационните корпуси и тяхното приложение в славистичната медиевистика.

- Румяна Дамянова. Българското възраждане – между традицията и различието.

- Николай Аретов. Идентичности и междукултурни диалози.

- Вихрен Чернокожев. Жанрови предизвикателства пред Речника по българска литература.

- Пенка Ватова. Периодика и литература – проект на няколко поколения учени.

- Иван Сарандев. Ръкотворен паметник на българските писатели.

- Едвин Сугарев. Критическото наследство на българския модернизъм.

- Вихрен Чернокожев. Другата българска литература на ХХ век.

- Свилен Каролев. Актуални прочити на новата българска литература.

- Цвета Трифонова. Архивите на българските писатели като културно-историческа ценност.

Кафе-пауза

Трето заседание

15:45 часа
Водещ: Елка Трайкова

- Радосвет Коларов. Свободолюбивият дух на литературознанието.

- Рая Кунчева. Интердисциплинарност и познание за литературата.

- Александър Панов. Кръстопътищата на историческата поетика.

- Миряна Янакиева. Литературоведско познание и самопознание.

- Благовест Златанов. Проектът “Понятия и проблеми на съвременното литературознание” (История и перспективи на едно енциклопедично издание по литературна теория).

- Йонка Найденова. Ние и другите (компаративистична проблематика и търсения).

- Магда Панова. Полско-български литературни взаимоотношения.

- Христина Балабанова. За езиците на европейската модерност. Българо-словашкото научно сътрудничество (1998-2007) и сравнителното литературознание.

- Радостин Русев. Руско-български литературни диалози през ХХ век.

- Андрей Ташев. Семиотиката в Института за литература – приноси и перспективи.

- Диана Ралева. Библиографията в Института за литература и мястото й в съвременното хуманитарно знание.

- Данчо Господинов. Проектът IdiaL (Интеркомпетентност и диалог чрез литературата) по европейската програма “Коменски”.

Закриване на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.