Начало > Новини

Списание "Философски алтернативи", бр. 1-2 за 2009 г.

ЦАИ 08/07/2009

АКЦЕНТИТЕ В БРОЯ

- български и чужди автори размишляват върху ценността и не/устойчивостта на човешкия дух на фона на задълбочаващата се ресурсна и духовна криза; разискват се въпросите за духа на съвременната архитектура, философия, за неговите проявления в културната история и философската класика; обосновани са очаквания и надежди за безкрайната енергия и потенция на човешкия дух да преодолява и надмогва ограниченията от различен характер, да побеждава и се освобождава от тежестта на материалното, от чуждите нему сили;

- продължение и нови измерения бележат тук традиционни за философията и списание “Философски алтернативи” теми: познанието и разбирането за човека и Бога, толерантността и нетолерантността, проблемите на българската интелигенция, на философската общност, разисквани дори с чувство за хумор;

- в пространната в този брой ще откриете рубрика, посветена на философските форуми и книги, намират място и анализи и информации за важни събития за световната и българската философска общност – своеобразна илюстрация на аргументираната в основната рубрика теза за усилията на духа да устои: въпреки.
Ася Пиндева


СЪДЪРЖАНИЕ

Модуси на човешкото: духовността

- Джузепе Лонги – Ресурсната ограниченост, безкрайният човешки дух (превод от италиански език Екатерина Сентова)
- Любомир Драмалиев – Към въпроса за теорията на духовносттта
- Жорж Дюби (две есета) - Проблеми и методи в културната история; Размисли за физическата болка през Средновековието (превод от френски език Татяна Баулева)
- Васил Пенчев – Хайдегер за Ницше в контекста на “Феноменология на духа”

История на философията: класически теми и идеи

- Семьон Франк – Към историята на онтологичното доказателство (превод от руски език Ели Сярова)

Философският XX век в България – дискусия

- Т. Г. Влайков – Нашата интелигенция (български философски архив)
- Латьо Латев – Фрагменти от по-ранната история на ИФИ
- Донка Славова-Соколова – Кому е нужна такава “критика”?

Проблеми на познанието

- Таня Желязкова – Онтологически проекции на разбирането
- Велислава Шурулинкова - Експерименти в квантовата механика (дебют)
- Анна Горанова – Разиграване на думата “сигурен” в различни езикови игри на английски и български език

Eсе

- Мирела Костадинова – Копчето на Кант

Аспекти на не/толерантността: покана за дискусия

- Леон Леви – Антисемит ли беше Солженицин? (покана за дискусия)
- Мюмюн Тахир - Интегрираща идентичност и културна интеграция

Философски форуми

- Пламен Макариев – Двадесет и вторият световен философски конгрес “Да преосмислим философията днес”
- Отглас от честването на 60-годишния юбилей на Института за философски изследвания при БАН
- Росен Люцканов – За международната конференция “Inference, Consequence and Meaning”
- Ина Димитрова – Флотата на бляновете или за новите граници и идентичността на академичната хуманитаристика
- Ивайло Димитров – Юбилейно тържество по случай 60-годишнината на Института за философски изследвания – БАН
- Ц. Желязкова, В. Рацеева, П. Търколева - XXV-та Варненска международна философска школа “The Philosophy of Security in an Insecure World”
- Ангел Николов – За Маркс след марксизма
- Кръгла маса “Кариери за философи”

Отзиви

- Пламен Макариев – “Битие и познание в постметафизичен контекст”
- Нина Димитрова – Въздаянието като универсален принцип


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.