Начало > Новини

Постдокторантска позиция към Швейцарския Център за изследване на населението и имиграцията

ЦАИ 09/07/2009

Конкурс

Постдокторантска позиция: 0.8 FTE (32 часова работна седмица). Тригодишен договор.

Швейцарският Център за изследване на населението и имиграцията обявява свободна постдокторантска позиция. Потенциалните кандидати трябва да притежават докторска степен по политология или социология, да имат преподавателски и изследователски опит.

Изследователският компонент на позицията е участието в научен проект, наречен SOM, финансиран от Европейската комисия като част от 7-ма рамкова програма. Проектът си поставя за цел да обясни защо въпроса за имиграцията в някои страни се политизира силно, а в други - не. Референтната база на изследването са политически твърдения и контра-твърдения, правени от различни политически фигури в Швейцария. Преподавателският компонент предполага водене на курсове на магистърско ниво.

Отговорноси

- Провеждане на научни изследвания в рамките на проекта SOM.
- Преподаване в магистърска програма.

Изисквания

- Защитена докторска дисертация по политология или политическа социология
- Публикации в реномирани научни издания
- Опит и познания в количествени емпирични изследвания
- Преподавателски способности и умения за мотивиране на студенти от горните курсове

Повече подробности

Допълнителна информация за конкурса може да си набавите от председателя на селекционната комисия Prof. Dr. Gianni D’Amato чрез

Назначение

Заплащането е в съответствие с приетите от университета тарифи (виж http://www2.unine.ch/rh/page1579.html). Първоначалното назначение е за три години и започва от 1-ви октомври 2009 (или ще се договори допълнително).

Кандидатите трябва да владеят отлично английски. Работни езици в Центъра са също френски и немски. Владеенето на някои от двата езика или и двата е сериозно предимство.

Кандидатстване

За участие в конкурса трябва да се предадат мотивационно писмо, пълно и списък с публикации. Крайният срок за подаване на документи е 21 август 2009 г. Изпращайте ги на Ms Nadja Rinchetti ( /+41 32 718 39 20) чрез имейл или обикновена поща.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.