Начало > Новини

ASO – Sofia подкрепя научни проекти

ЦАИ 17/07/2009

София, 14.7.2009

Уважаеми дами и господа,

Бързаме да споделим приятната новина, че договорът на ASO – Sofia с Австрийското федерално министерство за наука и изследвания ще бъде удължен с още 6-8 месеца. Това ще даде възможност да продължим сътрудничеството с Вас и подкрепим още няколко Ваши инициативи.

Във връзка с изработването на работната програма на ASO-Sofia за този период, предлагаме на българските учени, които имат нужда от нашата финансова подкрепа, да ни изпратят до края на юли 2009 г. своите идеи за научно сътрудничество с Австрия или планирани вече инициативи (семинари, конференции, кръгли маси, работни срещи и др. Предимство в избора ще имат тези инициативи, в които участват и учени от балканските страни.

Няма особени изисквания към формулирането на предложенията, те трябва да съдържат описание на идеята, цел и очаквани резултати и учени от кои страни ще участват. Очакваме да ни изпратите по електронната поща кратко резюме в размер до една страница (може и на български), което задължително съдържа ваш електронен адрес и стационарен или мобилен телефон за връзка. Особено бихме се радвали, ако предложенията идват от страна на млади учени с подчертан интерес към сътрудничество с посочените страни. Информация за подкрепени досега от нас проекти можете да видите на следния адрес в интернет:

http://aso.zsi.at/bg/veranstaltung/list?_lang=en

Съзнаваме, че срокът е кратък и е време на отпуски, но и за нас решението дойде съвсем скоро.

Моля изпращайте Вашите предложения на адрес:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.